תכנית שירה לנערות

היחידה לפרויקטים, קידום נוער עיריית ירושלים. "תכנית שירה לנערות" היא תכנית רב שנתית הפועלת לשינוי תפקידן החברתי של נערות על רצף הסיכון. תכנית מראות שמה לה למטרה לעבוד עם נערות ובשבילן, ועל ידי שילוב של ידע ומחקר עם התנסות אותנטית וכנה של נערות, לתת להן כלים להשמיע את קולן, לדרוש את מיצוי זכויותיהן ולהשפיע על התפיסה ומתן המענים לנערות בישראל.

27/07/2016 תכנית שירה לנערות מנטוריות

תכנית שירה לנערות הינה תכנית רב שנתית הפועלת לשינוי תפקידן החברתי של נערות על רצף הסיכון ע"י הענקת חווית הצלחה משמעותית ותוך כדי הקניית כלים רגשיים ותעסוקתיים להעצמה, מתוך ראייה של נערות כבעלות ידע וכוח אותנטי ליצירה ושינוי השיח על סיכון, פריבילגיות ושילוב מצבי שוליים...