הקליניקה למאבק בשנאה במרחב הציבורי

הקליניקה למאבק בשנאה במרחב הציבורי, המרכז הבינתחומי הרצליה. הקורס האקדמי עוסק בין היתר בהיבטים משפטיים, פסיכולוגיים, תרבותיים וחברתיים של הדרה חברתית ודה לגיטימציה של קבוצות בחברה. הקליניקה תעניק סיוע משפטי ללא תשלום לנפגעי הסתה וגזענות ברשת ובמרחב הציבורי, ותפעל לפרסם ניירות עמדה והצעות חקיקה לקידום הסובלנות כדי להפוך את המאבק נגד הגזענות לעניין ציבורי רחב יותר.

27/07/2016 הקליניקה למאבק בשנאה במרחב הציבורי ע"ש שירה בנקי

  בשנים האחרונות אנו עדים לגידול מדאיג בגילויי הגזענות וההסתה לגזענות ברשת ובמרחב הציבורי הישראלי כנגד קבוצות אוכלוסייה שונות כערבים, נשים, לה"טבים, יוצאי אתיופיה ועולים אחרים, פליטים ועוד. תופעות אלה מקבלות ביטוי בהפליה לרעה של קבוצות שונות, הדרה של החברים בהן ובהתבטאויות קשות המסיתות נגד קבוצות אלה...