הקליניקה למאבק בשנאה במרחב הציבורי ע"ש שירה בנקי

הקליניקה למאבק בשנאה במרחב הציבורי ע"ש שירה בנקי

 

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול מדאיג בגילויי הגזענות וההסתה לגזענות ברשת ובמרחב הציבורי הישראלי כנגד קבוצות אוכלוסייה שונות כערבים, נשים, לה"טבים, יוצאי אתיופיה ועולים אחרים, פליטים ועוד. תופעות אלה מקבלות ביטוי בהפליה לרעה של קבוצות שונות, הדרה של החברים בהן ובהתבטאויות קשות המסיתות נגד קבוצות אלה וחבריהן, משפילות ומבזות אותם ואף מגיעות לפגיעה פיזית בבני אדם המתגוררים בישראל, וזאת אך בשל השתייכותם לקבוצות שונות באוכלוסייה. על פי 'דו"ח השנאה', במרחב הציבורי הווירטואלי עולות מידי שנה כ 3.5 מיליון קריאות פוגעניות, מסיתות, אלימות או גזעניות, ובכל 3 דקות אישה מוטרדת מינית ברשת.

בחודש אוגוסט 2015, אחרי הרצח של שירה בנקי, הופתענו לגלות בדו"ח שיותר מ-4000 אנשים הביעו באופן גלוי תמיכה בפשע שגדע את חייה של ילדה בת 16, ולא היססו להביע בגלוי תמיכה ברוצח, – תמיכה שהיא כשלעצמה עבירה על חוק העונשין (חוק העונשין תשל"ז-1977, סעיף 144ד2: עבירת ההסתה לאלימות או לטרור כוללת גם ביטויי אהדה, תמיכה או הזדהות עם מעשה האלימות).

נתונים קשים אלו הבהירו לנו עד כמה השסע החברתי והשנאה בחברה הישראלית עמוקים, ועד כמה הסובלנות התרחקה מאתנו. נתונים אלו גם הבהירו לנו שעל אף שהתופעה רחבה, מעטים המקרים המגיעים למיצוי הדין או לפחות להכרה בדין כזה או אחר, ושעל פניו, נראה כי הציבור קיבל כעובדה משמים ש'הרשת היא מערב פרוע ללא דין וללא דיין'.

עיקר ההתייחסות לתופעת הגזענות וההסתה לאלימות נמצאת בחוק העונשין ונעשה בה שימוש מועט מאד, מתוך החשש משימוש במשפט הפלילי להתמודדות עם תופעות חברתיות המתבטאות בדיבורים ובשל הרצון לצמצם את הפגיעה בחופש הביטוי. הצעות חוק המנסות להתמודד עם תופעת שיח השנאה והגזענות בישראל לא עברו קריאה ראשונה.

מטרת הקליניקה למאבק בשנאה במרחב הציבורי ע"ש שירה בנקי, היא לשנות את התפיסה המוטעית הזו מיסודה.

ההשלכות של התפשטות השנאה וחוסר הסובלנות אינן רק משפטיות, הן גם תרבותיות וחברתיות; לפיכך, הקליניקה תעסוק במגוון רחב של היבטים הקשורים לתופעה:

  1. המישור האישי-פרטני: הקליניקה תעניק תמיכה משפטית לנפגעי רשת ומרחב ציבורי. בנוסף לעזרה ברמת הפרט, מטרת הקליניקה היא להעלות את המודעות למגוון האפשרויות החוקיות למיגור התופעה.
  2. המישור החברתי-ציבורי: הקליניקה תקדם ותיזום הצעות חוק ונהלים הנוגעים למיגור הפגיעות באוכלוסיות שונות ברשת ובמרחב הציבורי, כמו כן תיזום פעילויות ציבוריות לקידום שיח סובלני ומכבד.
  3. המישור המחקרי-אקדמי: הקליניקה תקדם מחקר אקדמי השוואתי ותעמיק את ההתמקצעות בתחום המשפטי המתהווה, המשיק למשפט הטכנולוגי והפלילי.