חדר מורים – זאת ירושלים! לזכר שירה בנקי

חדר מורים – זאת ירושלים! לזכר שירה בנקי

חזון 

ירושלים היא עיר רבת פנים וזהויות. ביתן של שלוש הדתות המונותאיסטיות ושל קהילות אתניות פוליטיות ודתיות מגוונות.

כיצד ניתן ליצור מרקם של חיים משותפים? כיצד ניתן לחשוף ללמוד וללמד מתוך מפגש ומגוון. שאלות אלה מעסיקות אנשי חינוך רבים בירושלים, גיבורי התרבות של העיר וחלוצי העתיד בחינוכם של בני הנוער כי בכוחו של מפגש להפוך ריבוי לעוצמה.

פעילותינו מוקדשת לזכרה של שירה בנקי. שירה נרצחה בעת שהשתתפה במצעד הגאווה בירושלים. היא בקשה לתמוך בזכותו של כל אדם לחיות לפי דרכו. שירה מספקת השראה לכולנו. אנחנו רוצים להיות ראויים לראות את עצמנו כחדר המורים של שירה ובני דורה, חדר המורים שמבקש ללכת בדרכה ולחנך להקשבה לקולות האנושיים המגוונים המהווים את שלמותה האנושית של ירושלים הקשבה שתצמיח סיפור של תקווה למדינת ישראל.

מטרת על

נשות ואנשי החינוך של ירושלים יהוו דמויות מפתח, גיבורי תרבות אשר יוצרים מפגשים בין קהילות שונות החיות בעיר.

תפיסה חינוכית ­ פדגוגית

המפגש של ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מגוונות ברחובות ירושלים, נחווה לעיתים קרובות כטעון ומאתגר. מחנכים ומחנכות נדרשים להתמודד עם אתגר זה באופן יום יומי בין כותלי הכיתה ומחוצה לה. הם, החיים בירושלים כמבוגרים מתמודדים בעצמם עם  הפחדים, החלומות והתקווה לשינוי. הציפייה כי המחנכות והמחנכים יובילו את הדור הבא של ירושלים לקבלת הריבוי, והמגוון הירושלמי כמקור השראה וחוזק מחייבת כי הם עצמם יאמינו בכך. פרויקט "חדר מורים ­- זאת ירושלים" רואה את המחנכים והמחנכות כדמויות מפתח אשר ביכולתם לחולל שינוי. יכולת זו קשורה בתהליכי עומק אשר יתרחשו במפגש ביניהם. חדר מורים מבקש לייצר את המרחב בו יתחוללו תהליכי עומק אלה מתוך שיח  פתוח בקרב מחנכות ומחנכים ירושלמים בני הקהילות והמגזרים השונים בעיר.

מניסיוננו בשנים האחרונות המפגש הבלתי אמצעי בין המורים במסגרת הפרויקט, מחלחל גם לכיתות ולתלמידים מהקהילות השונות בהם פועלים מורי "חדר מורים ­ זאת ירושלים".

 

הפעילות בחדר המורים – זאת ירושלים !

במהלך 3 השנים האחרונות פעלו קבוצות מפגש של מחנכים מקהילות שונות בירושלים. מפגשי המחנכים הולידו תערוכות שתיעדו את המחנכים ואת המפגש ביניהם. תערוכות אלו הוצגו בנקודות שונות במרחב הציבורי בירושלים ואף עברו בין בתי הספר יחד עם מערכי שיעור והצעות לפעילויות רלבנטיות.

בתום השנה הראשונה להשתתפותם ממשיכים מורי הקבוצה להיות פעילים הן כמובילי קהילות "חדר מורים ­ זאת ירושלים" והן כמורים יזמים המפעילים יוזמות משותפות ברוח זו בבתי הספר בהם הם מלמדים.

פרויקט 'חדר מורים ­ זאת ירושלים!' הפך לפרויקט משמעותי ומוכר בעיר. הוא נתמך על ידי גופים רבים ביניהם מנח"י, קרנות מגוונות, רשות הרבים ­ פורום הארגונים להתחדשות יהודית בירושלים, ומנוהל על מחלקת החינוך של ההיברו יוניון קולג' בשיתוף עם משפחת בנקי.

תערוכת הצילומים של תכנית 'חדר מורים' שנת 2018-2019

הרשמה לפרויקט ולהשתלמויות:

https://docs.google.com/forms/d/1_ZrLt9oduyMky8eI0GXhvnYiFQ02jB5WHo_vY1CQBC4/edit