תודה על הרשמתך לאירוע 🙏
איכה יוצרים שיחה
לזכר שירה בנקי ב 26.7.2023, ט' באב.
הזמינו חברים להגיע אתכם לאירוע:
תישלח לך תזכורת עם הפרטים לקראת יום האירוע.