אומנות ככלי לשינוי חברתי

בעמותת 'יד רחל מרכזים חינוכיים טיפוליים' בשיתוף קרן שוסטרמן ישראל. תכנית טיפולית חינוכית בשילוב אומנויות, לילדים ומשפחות הנמצאות במצבי סיכון, המאפשרת להם להתמודד ביתר הצלחה עם אתגרי החיים במציאות המורכבת בישראל, המתבטאת בין היתר בהתמעטות ערוצי הידברות ישירים, החלשות תחושת השייכות, הדרה, חוויית ניכור, תוקפנות בין אישית והסלמה אזורית (אלימה).

30/07/2016 אומנות ככלי לשינוי חברתי

ילדים יוצרים אומנות, לשינוי ולקידום שיח חברתי תכנית המיועדת לילדים ומשפחות בסיכון המטופלים במועדוניות יד רחל. יד רחל היא עמותה המובילה בפתוח והפעלת תכניות טיפוליות חינוכיות לילדים ומשפחות הנמצאות במצבי סיכון ומאפשרת להם להתמודד ביתר הצלחה עם אתגרי החיים. המועדוניות של יד-רחל מיועדות לטפל בילדים בגילאי 6-10,...