לתרומה – היו שותפים לדרך

אפשרויות התרומה

1. באמצעות כרטיס אשראי – תרומה חד פעמית או הוראת קבע

תורם יקר - הוראת קבע תסייע לנו בפעילותנו השוטפת


סכום
50 ₪
 
₪ 20  
₪ 50  
₪ 100  
₪ 250  
₪ 500  
₪ 1000  
 
 
 
 
 

2. העברה בנקאית

ניתן להעביר תרומות באופן ישיר לחשבון ע”ש דרך שירה בנקי
בנק לאומי לישראל בע”מ
סניף בית הכרם 903
חשבון 189700-48
*נבקש לשלוח לכתובתנו את פרטי המעביר ואסמכתא להעברה על מנת שנוכל לשלוח קבלה כדין.