הקליניקה

הקליניקה למאבק בשנאה במרחב הציבורי ע"ש שירה בנקי

  בשנים האחרונות אנו עדים לגידול מדאיג בגילויי הגזענות וההסתה לגזענות ברשת ובמרחב הציבורי הישראלי כנגד קבוצות אוכלוסייה שונות כערבים, נשים, לה"טבים, יוצאי אתיופיה ועולים אחרים, פליטים ועוד. תופעות אלה מקבלות ביטוי בהפליה לרעה של קבוצות שונות, הדרה של החברים בהן ובהתבטאויות קשות המסיתות נגד קבוצות אלה...

0