ניהול מחלוקות בחברה הישראלית

פעילות חינוכית בנושא "ניהול מחלוקת בחברה הישראלית"

אנו, מרכז רבין, מרכז קטיף ומשפחת בנקי חברנו יחד לפרויקט שכותרתו: "ניהול מחלוקת בחברה הישראלית" ואנו רוצים להציע לצוותים חינוכיים לתלמידי כיתות י' שותפות בעשייה זו. מטרת הפרויקט היא לחזק את התובנה שהדרך לנהל מחלוקת איננה באלימות מכל סוג שהוא, אלא בהקשבה, בחיזוק המרכיבים המשותפים שביננו...

1