תכנית שירה לנערות מנטוריות

תכנית שירה לנערות מנטוריות

תכנית שירה לנערות הינה תכנית רב שנתית הפועלת לשינוי תפקידן החברתי של נערות על רצף הסיכון ע”י הענקת חווית הצלחה משמעותית ותוך כדי הקניית כלים רגשיים ותעסוקתיים להעצמה, מתוך ראייה של נערות כבעלות ידע וכוח אותנטי ליצירה ושינוי השיח על סיכון, פריבילגיות ושילוב מצבי שוליים של נערות בישראל.
התכנית שמה לה למטרה לעבוד עם נערות בשביל נערות ובכדי לאפשר לנערות ולסביבתן לזהות את הכוחות העצומים הטמונים בהן בשל עצם היותן נערות. אנו מאמינות כי על ידי שילוב של ידע ומחקר עם התנסות אותנטית וכנה של נערות נוכל לתת לנערות כלים להשמיע את קולן, לדרוש את מיצוי זכויותיהן ולהשפיע על התפיסה ומתן המענים לנערות בישראל.
מקימות התכנית הינן נשים, מתחום הטיפול החינוכי, ומטרתן היא יצירת מרחב בטוח, לא גברי, לנערות לערוך בו בדיקה והיכרות עמוקה עם עצמן, זיהוי נקודות החולשה והחוזק שלהן והבנת דפוסי התנהגות ,דמויות משמעותיות בחייהן, וקשרים ותפקידים חברתיים- מגדריים אשר מיטיבים או מרעים להן. תכנית מראות נותנת לנערות כלים בכדי שיוכלו להפוך ל”מנטוריות” וללוות ולסייע לנערות צעירות בסיכון ובכך למצות את יכולת הענקת העזרה, האמפתיה והעצמה שלהן עצמן.
בפרוייקט משתתפות נערות מכל המגזרים – חילוניות, חרדיות, ערביות. משך התכנית 8 חודשים ובמהלכה לומדות הנערות לבחון את חייהן האישיים, לבחור להתמקד בנקודות הכח והחוזק שלהן תוך זיהוי החולשות והמחלישים בחייהן, ועוברות מסע משותף שבסופו ישובצו כמנטוריות- מעניקות עזרה, בעסקים וארגונים עירוניים נותני מענה לאוכלוסיות מוחלשות.
מתוך הזדהות עם ערכיה של התכנית נוצר החיבור עם משפחת בנקי. לאחר היכרות והתייעצות עם הנערות בתכנית הוחלט שנתכבד לקרוא למחזור הראשון של תכנית על שם שירה. הנערות הביעו את חיבורן האישי לשירה כנערה בגילן שפעלה מגיל צעיר למען אחרים ובתוך קהילות מוחלשות. כתכנית השואפת לעזור לנערות להוות שליחות של שינוי, חמלה, כח ועזרה בחברה אנו מאמינות שהחיבור עם שירה הינו טבעי וכי יש בכוחו להעצים את תחושת האחריות האישית והקבוצתית של הנערות.