תרומה חד פעמית

50 ש"ח

100 ש"ח

250 ש"ח

500 ש"ח

1000 ש"ח

אחר למילוי בדף התשלום