תרומה לדרך שירה בנקי – היו שותפים לדרך

תורם יקר - הוראת קבע תסייע לנו בפעילותנו השוטפת


סכום
50 ₪
 
₪ 20  
₪ 50  
₪ 100  
₪ 250  
₪ 500  
₪ 1000