Uncategorized

סמל “דרך שירה בנקי”

  המטרה:  עיצוב סמל המייצג את החזון של שירה בנקי. סמל המעביר את מסר העשייה, הראייה החיובית, הקבלה וההכלה של כל אדם או רעיון באשר הם, תוך הדגשה והתייחסות לכך שמובילת המסר היא נערה צעירה. הגדרה: "דרך שירה בנקי" משלב בתוכו את הפרשנויות השונות למילה – "דרך" בהגדרתן המילונית: ...

0

מטרות החברה

דרך שירה בנקי בע"מ (חל"צ) – מטרות החברה הינן כדלקמן: לפעול באמצעות הסברה, חינוך, פעילויות תרבותיות, חברתיות ותקשורתיות, ובאמצעות פעילות מחקרית, בקרב מגוון הזרמים והקהילות המרכיבים את החברה הישראלית, למען קידום הערכים הבאים, תוך דגש על פעילות להפצת מסרים המבוססים על ערכים אלה: דמוקרטיה כצורת המשטר היחידה...

0

מכתב ההשקה

2 אוגוסט 2016 שלום, תודה שאתם מקדישים זמן לקרוא את פנייתנו. שנה חלפה מאז ששירה שלנו איננה - עוד לא בת 16 אבל עם המון ערכים ואידאלים ורצון ונכונות לעשות שיהיה כאן טוב יותר. ככל הנראה אין מספיק דיו בעולם כדי לתאר את היגון והכאב שהם מנת חלקנו....

0